Carta de 1973-05-14 a Josep Ferrater Mora des de Meadowbrook (Estats Units d'Amèrica)

Boni, Sylvain
Share
Exposa a Ferrater quin és el seu ritme d'estudi i quina previsió ha fet per a examinar-se. Demana si ho troba encertat i que li faci saber ​
In copyright In copyright