Document notarial de nomenament de marmessors

Share
Document notarial del Notariat de Mannheim I (Alemanya) on en el testament de Carl Faust, mort el 24 d'abril de 1952, anomena marmessors als Dr. Pio Font Quer, José Maria Nubiola, Noel Clarasó, J. Alberto Moser Silberhorn, Juan Windisch Schul, i Roberto Lee Wyss ​
This document is licensed under a Creative Commons:Public domain Creative Commons publicdomainmark