Carta de 1960-05-05 a José Ferrater Mora des de Columbus (Estats Units d'Amèrica)

Blanco Aguinaga, Carlos
Share
Agraeix el comentaris de Ferrater sobre el seu llibre i matisa algunes qüestions que li sembla que han estat mal interpretades ​
​Tots els drets reservats