Carta de [s.d.] a Josep Ferrater Mora des de Buenos Aires (Argentina)

Bianco, José
Share
Bianco demana a Ferrater que corregeixi les proves d'impremta del llibre de Lawrence. Li agraeix la crítica que fa del seu llibre i li demana que si llegeix alguna crítica a Xile que li enviï ​
In copyright In copyright