Carta de 1958-07-17 a Josep Ferrater Mora des de Buenos Aires (Argentina)

Bianco, José
Share
Demana a Ferrater si és possible que li enviï la nova edició del Diccionari doncs la revista en vol publicar una ressenya i només té la primera ​
In copyright In copyright