Carta de 1962-06-26 a Josep Ferrater Mora des de Buenos Aires (Argentina)

Bastos, Maria Luisa
Share
Demana permís per a alguns canvis que caldria realitzar a l'article dedicat a Espanya abans de la seva publicació. També es proposa a Olaso per a redactar una ressenya del seu llibre ​
In copyright In copyright