Carta de 1983-06-13 a José Ferrater Mora des de Monterrey (Mèxic)

Compartir
Envia el seu darrer llibre que tracta de qüestions metafísiques i que espera que Ferrater en vulgui fer algun comentari en el seu Diccionari. Justifica la utilització d'un neologisme "habencia" per a expressar de forma precisa el concepte de totalitat ​
​Tots els drets reservats