Llista de cactus del Sr. Krainz del 26 de setembre de 1971