Llista de cactus del Sr. Krainz del 28 de març de 1971