Carta de 1963-12-06 a Josep Ferrater Mora des de Sevilla (Espanya)

Arellano, Jesús
Share
Comunica l'edició d'una nova revista i convida a Ferrater a col·laborar amb algun dels seus treballs i també dels de companys que ell cregui interessants. Inclou full amb les condicions formals de la col·laboració ​
In copyright In copyright