Fullet publicitari i full de comanda del llibre "Die Begonien" de Karl Albert Fotsch