Carta de 1967-02-02 a Josep Ferrater Mora des de Barcelona (Espanya)

Share
Escriu com a director de la biblioteca del Seminari de Filosofia. Envia alguns llibres seus. Comenta ús del Diccionari per part dels alumnes. Qüestions sobre transcendentalisme i fenomenologia ​
In copyright In copyright