Carta de 1959-03-20 a José Ferrater Mora des de Mèxic D.F. (Mèxic)

Alcalá Anaya, Manuel
Share
Alcalá informa que lliurarà la carta personalment a Bueno. Comenta que possiblement viatjarà a Washington, en tal cas l'aniria a visitar a Bryn Mawr ​
​Tots els drets reservats