Carta de 1964-12-10 a Josep Ferrater Mora des de Belfast (Irlanda)

Abellán, José Luis
Share
Agraeix els llibres enviats. Comenta manquen dades biogràfiques entre 1947-49. Compara les obres "El sentido de la muerte" i "El ser y la muerte" ​
In copyright In copyright