Carta de 1964-01-28 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)

Abad Carretero, Luís
Share
Agraeix els llibres rebuts i fa referència a altres publicacions que poden tenir a veure amb "integracionisme". L'assabenta dels projectes de publicacions pròpies ​
​Tots els drets reservats