Carta de 1985-03-14 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

País (Diari)
Bassets, Lluís
Share
Bassets no s'explica que Ferrater no hagi rebut els exemplars on apareixen publicats els seus articles i li comunica que els hi torna a reenviar. Li aclareix els motius pels quals no ha rebut el taló per les col·laboracions ​
In copyright In copyright