Carta de 1985-01-23 a Lluís Bassets des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, Josep
Share
Recorda una conversa telefònica amb la secció de comptabilitat en la que es va fixar el sistema de pagament. Anuncia la tramesa d'un nou article per a publicar ​
In copyright In copyright