Carta de 1985-02-25 a Lluís Bassets des de [Villanova] ([Estats Units d'Amèrica])

Ferrater Mora, José
Share
Envia adjunt un nou article per a publicació. També reclama pagament del publicat i confessa sentir-se desanimat per aquest motiu ​
​Tots els drets reservats