Carta de 1985-02-25 a Lluís Bassets des de [Villanova (Estats Units d'Amèrica)]

Ferrater Mora, Josep
Share
Envia adjunt un nou article per a publicació. També reclama pagament del publicat i confessa sentir-se desanimat per aquest motiu ​
In copyright In copyright