Carta de 1982-09-28 a Tom F. Spiess des d'Ardmore (Estats Units d'Amèrica)

Beaulieu, Jacques J.
Share
Còpia de carta enviada a Kòdak com a constància de la queixa formulada per Banlieu per la qualitat del material i destacant a Ferrater com un dels millors clients i a qui s'hauria de compensar ​
In copyright In copyright