Carta de 1977-08-22 a Pío Cabanillas Gallas des de Bryn Mawr (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, Josep
Share
En resposta a la petició d'alguns suggeriments per a enfocar la política cultural, avança els camps en els que creu més important incidir: recerca científica, desenvolupament i protecció del llibre espanyol i tractament de temes culturals a la ràdio i televisió ​
In copyright In copyright