[Acord entre Juan Valentí y Feliu i Carl Faust Schmidt respecte els límits de les seves finques]

Desconegut
Share
Esborrany d'acord entre el senyor Juan Valentí i Feliu i el senyor Carl Faust Schmidt pel que fa els detalls i les condicions dels límits i la colindància entre les dues finques propietats dels esmentats senyors, situades al paratge de Sant Francesc de la població de Blanes ​
This document is licensed under a Creative Commons:Public domain Creative Commons publicdomainmark