[Nen al costat de bust decorat amb lliris

Share
Primer plànol en blanc i negre d'un nen al costat d'un bust de pedra, decorat amb lliris ​
In copyright In copyright