[Treballs per a la traducció de Wang Wei "Havent retornat al mont song"]

Ferraté, Joan
Share
Apunts sobre la traducció del poema "Havent retornat del mont song" de Wang Wei. Les correccions del poema estan relacionades amb els consells donats per M. Dolors Folch. Trobat dins: Wang, Wei (1986). Vell país natal. Barcelona: Empúries ​
In copyright In copyright