Homenatge al Sr. Mercadé. La Jonquera, 1982

Desconegut
Share
Al vers: 31-X-1982, La Jonquera. Homenatge al Sr. Mercadé. Fotografia en color de dimensions: 127x175 mm. ​
In copyright In copyright