El Sr. Mercadé fent el discurs d'agraïment després de la imposició de la Creu d'Alfons X el Savi, 1956.

Foto Rodón (Barcelona)
Share
Al vers: Discurs de gràcies del Sr. Mercadé, després de la imposició de la Creu d'Alfons X el Savi. 4-11-56. Discurs de gràcies després de la imposició de la Creu. Foto Rodón... Fotografia en blanc i negre, de dimensions: 128x80 mm. ​
In copyright In copyright