Homenatge a Sebastià Pla, director del grup escolar Casp, 1969

Desconegut
Share
Al vers: Homenatge a Sebastià Pla. Barcelona 5 juny 1969. Fotografia en blanc i negre i de dimensions: 177x126 mm. ​
In copyright In copyright