Homenatge a Sebastià Pla, director del grup escolar Casp, 1969

Desconegut
Share
Homenatge a Sebastià Pla, director del grup escolar "Casp". Fotografia en blanc i negre i de dimensions 177x126 mm. ​
In copyright In copyright