Homenatge a Sebastià Pla, director del grup escolar Casp, 1969

Desconegut
Share
Al vers: Homenatge a Sebastià Pla, director del grup escolar "Casp". Barcelona, 5 juny 1969. Moment d'abraçar-se amb Narcís de Carreras. Sebastià Pla havia complert els 80 anys. Fotografia en blanc i negre i de dimensions:179x127 mm. ​
In copyright In copyright