Retrat. Dinar Montua, a Can Joanet, la Barceloneta (Barcelona)

Desconegut
Share
Dinar Montua, a Can Joanet, la Barceloneta. El segon a l'esquerra dels que estan asseguts, és en Llorenç Jou i Olió. Fotografia en blanc i negre i dimensions: 87x138 mm. ​
In copyright In copyright