The Idea of creation: Indian and Christian

Panikkar, Raimon
Share
Carpeta que conté 118 pàgines manuscrites amb les reflexions de l'autor sobre el concepte de creació en l'hinduisme i en el cristianisme. El text es centra en el problema d'una possible integració del pensament filosòfic i religió hindú en la teologia catòlica tot superant la especulació teològica pura i la simple apologètica pràctica, per estudiar com introduir la idea hindú de creació en la ment cristiana. En altres paraules, l'estudi vol analitzar la utilitat de la filosofia hindú per entendre i expressar el dogma cristià de la creació ​
In copyright In copyright