Man as a ritual being

Panikkar, Raimon
Share
Carpeta que conté 72 fulls mecanoscrits, amb moltes anotacions manuscrites i 7 pàgines mecanoscrites i manuscrites. En aquest text, l'autor parteix del ritual com a centre en la conformació de les nostre vides i en la construcció i recreació del nostre món. El conclou amb set sutres on defensa que els rituals son simbòlics, més que pedagògics o doctrinals; que no poden ser creats i degeneren si son manipulats; que emergeixen quan apareix una constel·lació propícia de circumstàncies; que no els podem rebutjar si no els comprenem ni tampoc mantenir-los només perquè els comprenem; que entrendre'ls vol dir dir acarar conscientment el seu encís; que sense ells no hi ha tradició viva i que son necessàriament sagrats sense que això hagi de disminuir la seva secularitat ​
In copyright In copyright