The Supername: the idolatry of the name and the apostasy of the silence: a contemporary Christophany

Panikkar, Raimon
Share
Volum enquadernat que conté 226 fulls. la majoria mecanoscrits i algun de manuscrit. Les reflexions que conté volen enfortir la comunió dels cristians amb la humanitat. Per contribuir a la recerca d'una identitat cristiana, intenta situar la identitat de Crist, una qüestió central per al cristianisme. L'obra ofereix doncs una cristofania -d'un Senyor transfigurat constantment-, que es proposa discernir com Crist apareix a la consciència contemporània, com es manifesta a l'home d'ara, com s'alça i és viu al mon d'avui ​
In copyright In copyright