Retrat del mestre Francesc Navés i els seus alumnes. Viladrau, 1913-1916

Desconegut
Share
Postal. Al vers: Viladrau. Francesc Navés amb els seus alumnes de Viladrau (Anys 1913-1916). Fotografia en blanc i negre, de dimensions: 82x137 mm. ​
In copyright In copyright