Retrat de Mercè Padrós de Jou, 1915

Share
Al vers, manuscrit: Mercè Padrós de Jou. 29 d'agost de 1915. sobre targetó de Fotografía Edith... Barcelona. Retrat d'estudi en blanc i negre, de dimensions: 137x87 mm. ​
In copyright In copyright