El mestre Pere Cantens Batlle i els seu alumnes del Col·legi de Maçanet de la Selva, 1914

Desconegut
Share
Al vers: Col.legi de Massanet de la Selva. Any 1914. 95 alumnes. "Degut a veure's tan poc el Sr. Cantens (Pere Cantens Batlle), vàrem publicar la foto del col.legi". Fotografia en blanc i negre i de dimensions: 87x127 mm. ​
In copyright In copyright