They called a river Charles

Ferraté, Joan
Full Text
Share
Fulls solts mecanoscrits, amb anotacions manuscrites, amb dues versions de la traducció del poema de Dámaso Alonso "A un río le llamaban Carlos". Trobat dins: "Horizon" vol. 5, nº7 (Sept. 1963). Al final del document: Dunster House, February , 1954 ​
In copyright In copyright