They called a river Charles

Ferraté, Joan
Share
Fulls solts mecanoscrits, amb anotacions manuscrites, amb dues versions de la traducció del poema de Dámaso Alonso "A un río le llamaban Carlos". Trobat dins: "Horizon" vol. 5, nº7 (Sept. 1963). Al final del document: Dunster House, February , 1954 ​
In copyright In copyright