[Dissertació sobre l'art]

Ferraté, Joan
Share
Text en fulls solts que conté una dissertació sobre l'art, amb format de carta, però sense destinatari conegut. Trobat dins el Diari núm. 1 . Possible data entre 1943 i 1944 ​
In copyright In copyright