Indra's cunning: the challenge of modernity: the indic experiment

Panikkar, Raimon
Share
La primera part d'aquest estudi, després de resseguir la superfície de la situació actual, dóna prou antecedents per situar el que Panikkar anomena "Interludis". La segona part pretén demostrar que les raons profundes del problema plantejat son: i) La inadequació de les civilitzacions índiques tradicionals per enfrontar-se al complex tecnocràtic de la Modernitat. ii) El caràcter autodestructiu intrínsec de la civilització tecnocràtica. La tercera part suggereix la superació del dilema tot mostrant que és fals; un "truc d'Indra" i aborda la qüestió de les bases tradicionals per a la societat que podem desitjar ​
In copyright In copyright