Ha Yarden, Il Tevere, and Ma Ganga: three kairological moments of Christic self-consciousness

Panikkar, Raimon
Share
Aquesta contribució parteix del dilema: cal ser espiritualment semita i intel·lectualment occidental per a ser cristià? en un intent de resoldre'l, es desenvolupen les etapes històriques pel que fa a l'autocomprensió del cristianisme i es fa una interpretació teològica d'aquestes etapes per arribar a una conclusió a partir del pluralisme religiós i del context del món contemporani que implica mutacions en la consciència cristiana ​
In copyright In copyright