Blessed simplicity: is the monk a universal archetype?

Panikkar, Raimon
Share
Estudi sobre la representativitat del monjo com a arquetipus universal en el qual l'autor es fonamenta en el concepte que la dimensió contemplativa és innata a tot ésser humà. En aquest plantejament, les persones amb vocació monàstica representarien un aspecte dinàmic d'aquest arquetipus i aquesta vocació conferiria la responsabilitat de comunicar-se amb tots els que volen desenvolupar la contemplació en les seves vides, en qualsevol entorn. Així, el treball vol trobar un arquetipus de monjo en la realitat contemporània, en un repte sociològic, antropològic i secular ​
In copyright In copyright