Le Dialogue intrareligieux

Panikkar, Raimon
Share
L'obra presenta una metodologia de diàleg interreligiós. L'autor s'adreça als cristians d'avui per tal de no considerar-se titulars d'un missatge exclusiu de salvació, sinó perquè, sense perdre la seva pròpia identitat, acceptin el reconeixement d'una veritat que no esborri les diferències ​
In copyright In copyright