Myth as sacred history: Sunahsepa a myth of the human condition

Panikkar, Raimon
Share
Estudi que vol mostrar, amb el cas concret del mite hindú de Shunahsehpa, una doble i important funció dels mites que, si bé son el terreny o context en els quals funcionen els sistemes filosòfics tenen també un gran valor per al retrobament i fecundació transculturals, atès que tenen una capa humana més profunda i universal que les filosofies ​
In copyright In copyright