[The Vedic experience]

Panikkar, Raimon
Share
Versió en alemany d'una part d'una antologia dels Veda, corpus de literatura religiosa de l'Índia d'entre el 2000 i el 1000 aC., contextualitzats i comentats per Raimon Panikkar ​
In copyright In copyright