El Silencio del Buddha: podemos liberarnos de la historia y de su Dios?

Panikkar, Raimon
Share
Obra que exposa els elements fonamentals de la visió i de l'experiència budista, i que tracta el tema de l'ateisme religiós. Es prenen en consideració diversos punts de vista des dels quals Occident ha observat el budisme per catalogar-lo, els quals mal s'adapten a un fenomen "religiós", que té valor universal però que utilitza instruments hermenèutics "orientals". S’hi citen i comenten textos originals traduïts per l'autor i s’hi tracta el significat del budisme en el món actual. De la constatació d'una crisi global, que cap religió o visió del món és capaç d'afrontar de manera autònoma, en segueix la conclusió que és possible que cada religió desenvolupi el seu propi carisma, no com a reivindicació de superioritat exclusiva, sinó com a contribució única a una problemàtica existencial i espiritual que implica tot el gènere humà i el seu destí. Finalment, es fa una anàlisi de l'ateisme religiós que, en el cas del budisme, és una forma refinada de religiositat, purificada d'idolatria, pròxima a la sensibilitat postmoderna, i s’estudia també el silenci, no com a supressió del so i de la paraula, sinó com a condició per a l'escolta i origen i destí de la paraula mateixa ​
In copyright In copyright