[Diari] 1: 27 juliol 1944-16 desembre 1945

Ferraté, Joan
Share
Llibreta manuscrita que conté reflexions de caire personal, filosòfic i polític de Joan Ferraté. Inclou les primeres notes sobre la tuberculosi que l'afectà durant uns anys i sobre el seu ingrés a l'hospital, que el porten a reflexionar sobre la mort. Pel que fa a la política, s'ocupa del concepte i la funció de l'estat. Esmenta un projecte de novel·la i comenta la relació amb Cascante Dávila i "B." a més de la correspondència amb el seu germà; Gabriel Ferrater. També hi esmenta o comenta les seves lectures i referències, entre les quals: Lautréamont, Dámaso Alonso, José Ortega y Gasset, Immanuel Kant, Martin Heidegger, Julián Marias, Max Scheler, René Descartes, Pedro Laín Entralgo, Henri Poincaré, Francisco de Quevedo, Jaume Balmes, Hans Heyse, Jacopo Bassano,Vicente Aleixandre, Luis Rosales, Jakob von Uexküll, Gregorio Marañón, Bertrand Russell, Henry de Montherlant, Stendhal i les revistes "Vértice" i "Revista de Estudios Políticos" ​
In copyright In copyright