Carta de 1987-01-21 a Josep Ferrater Mora des de Sant Sebastià (Espanya)

Larrazábal, Jesús M.
Share
Larrazabal demana a Ferrater com a membre del consell assessor de la revista "Theoria" que examini i avaluï un article per determinar si es pot editar ​
In copyright In copyright