Carta de 1975-10-14 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)