Carta de 1961-04-10 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Fernández Figueroa, Juan
Share
Agraeix la tramesa del Diccionari. Expressa la voluntat de publicar una ressenya de "La filosofía en el mundo de hoy". Es lamenta de el temps que li ocupa dirigir la revista i convida a Ferrater a participar en el número dedicat a Galdós ​
In copyright In copyright