Carta de 1959-08-31 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Fernández Figueroa, Juan
Share
Envia a Ferrater un exemplar de la revista on es publica un article sobre el Diccionari ​
In copyright In copyright