Carta de 1957-06-08 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Fernández Figueroa, Juan
Share
Comunica que envia a Ferrater l'exemplar on hi surt publicat l'article sobre d'Ors. Afegeix l'adreça que li havia demanat Ferrater ​
In copyright In copyright